انجمن raycotec
سیستم اعلام سرقت یا همان دزدگیر - نسخه قابل چاپ

+- انجمن raycotec (http://raycotec.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://raycotec.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://raycotec.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: سیستم اعلام سرقت یا همان دزدگیر (/showthread.php?tid=53)سیستم اعلام سرقت یا همان دزدگیر - Hooshmandsazan96 - 20-05-2018

سیستم اعلام سرقت یا همان دزدگیر ، بخشی از مجموعه سیستم های حفاظت الکترونیک است که علی الرغم نسبتاً ارزان بودن دارای کارایی بسیار مطلوب و مفید در زمینه اعلام ورود غیر مجاز به محل مورد در نظر دارد.
این سیستم از چندین قطعه با نام عمومی حسگر ( Detector ) و یک مرکز کنترل تشکیل می شود.
همچنین انواع آژیر و دستگاه های جانبی مثل ارسال کننده های پیام هشدار به افراد مربوطه نیز در کنار سیستم اعلام سرقت قابل بهره برداری هستند.
سیستم اعلام سرقت یا دزدگیر در دو نوع کلی معمولی که در آن تمام اجزا سیستم با کابل به مرکز کنترل ( کنترل پنل ) وصل می شوند
و نوع بی سیم که نیازی به کابل کشی ندارد، عرضه می شوند.
خانه هوشمند-نمایندگی خانه هوشمند-درخواست نمایندگی خانه هوشمند-هوشمندسازی ساختمانخانه ی هوشمنداپارتمان هوشمند-پذیرش و اخذ نمایندگی خانه هوشمند-اخذ نمایندگی خانه هوشمند-خانه هوشمند الفا